Partneri Ramplast - Ramplast

Partneri

Oduvek smo dokazivali da smo ozbiljni i profesionalni u odnosu sa našim partnerima i klijentima, sa kojima razvijamo dugoročne odnose. Tajna našeg uspeha jeste implementacija realnih i dugoročnih partnerstva ali i kontinuirana priprema osoblja kroz organiziranje kurseva, godišnjih simpozijuma, sastanka i interaktivnih kurseva za radne ekipe.

Danas smo najvažniji proizvođač PVC profila u Rumuniji i zahvaljujući našim dugoročnim partnerima. U Rumuniji radimo trenutno uz pomoć naših sopstvenih 8 skladišta i 7 distributera. Kako bi stupili u kontaktu sa istim, pozivamo vas da pristupite zonama markiranim sa različitim bojama sa donje mape.

SC Windows Distribution SRL – Distribuitor autorizat
Adresa : Arad , str. Constantin Ticu Dumitrescu , nr. 34 .
Persoane de contact :
Director General – Blidisel Alin
Tel: 0722.417397
Area Sales Supervisor – Mixich Ovidiu
Tel. 0725.927494
e-mail: contact@fdfa.ro

Depozit : Str Bd-ul Basarabiei nr 256 | incinta Faur – poarta 4
Persoana de contact : Ionut Gheorghe
Telefon : 0730712877

Dynamic Selling Group
Adresa: Strada Calea Moldovei nr.197
Tel/fax : 0334.405.022
E-mail: bacau@dynamic-sg.ro
Persoane de contact :
Area Sales Supervisor – Carp Andrei
Tel: 0722 119 041
Regional Sales Manager – Bruma Iulian
Tel: 0731 121 854

SC Seharia Group SRL – Distribuitor autorizat
Adresa : Oradea , str. Petei , nr 5.
Persoane de contact : Director General – Benea Beniamin
Tel: 0745.622995
Regional Sales Manager – Abrudan Ovidiu
Tel: 0725.927480
e-mail: sehariagroup@yahoo.com

Adresa depozit Dynamic Selling Group :
str. Calea Baciului, nr. 2-4 (incinta Euro Park)
Persoane de contact :
Area Sales Supervisor – Cota Ted
Tel: 0734.732740
Regional Sales Manager – Abrudan Ovidiu
Tel: 0725.927480
e-mail: dsgcluj@dynamic-sg.ro

Dynamic Selling Group
Adresa: str. Iasi – Tomesti, nr. 69.A
Tel/fax : 0332 425 222
E-mail: iasi@dynamic-sg.ro
Persoane de contact :
Area Sales Supervisor – Stan Costel Diego
Tel: 0725 927 486
Regional Sales Manager – Bruma Iulian
Tel: 0731 121 854


Dynamic Selling Group
Adresa: Strada Ștefan cel Mare nr.7
Tel/fax : 0236 473 010
E-mail: galati@dynamic-sg.ro
Persoane de contact :
Area Sales Supervisor – Munteanu Marius
Tel: 0720 051 113
Regional Sales Manager – Bruma Iulian
Tel: 0731 121 854

S.C. MAGNICOM S.R.L
Adresa : Brașov, Sacele, Str. Ecologiștilor nr.12A
Tel : 0268.333.289
Fax : 0268.332.866
Manager : Claudiu BRAIC +40 732 505 017


PROFI PLAST THERM
Adresă : Bdul. Republicii nr.4 D, pe rampa CFR
Tel: 0724 026 521
e-mail: profiplast.buzau@yahoo.com
Manager – Lalu Sorin
Tel: +40 724 091 968


Dynamic Selling Group
Adresa: Strada IC Bratianu nr.45
Tel/fax : 0241 550 062
E-mail: constanta@dynamic-sg.ro
Persoane de contact :
Area Sales Supervisor – Siret Nicu
Tel: 0730 070 295
Regional Sales Manager – Bruma Iulian
Tel: 0731 121 854

Adresa depozit Dynamic Selling Group
: str. Calea Baciului, nr. 2-4 (incinta Euro Park)
Persoane de contact :
Area Sales Supervisor – Cota Ted
Tel: 0734.732740
Regional Sales Manager – Abrudan Ovidiu
Tel: 0725.927480
e-mail: dsgcluj@dynamic-sg.ro

SC FEROPLAST SRL Adresa : Com Carcea, jud Dolj, str Aeroportului nr 199D
Tel : 0371 088 877
Fax : 0251 545 545
Persoana de Contact : Cosmin Pencu 0724382175


Dynamic Selling Group
Adresa: Strada IC Bratianu nr.45
Tel/fax : 0241 550 062
E-mail: constanta@dynamic-sg.ro
Persoane de contact :
Area Sales Supervisor – Siret Nicu
Tel: 0730 070 295
Regional Sales Manager – Bruma Iulian
Tel: 0731 121 854

Email : ionut.gheorghe@dynamic-sg.ro
Persoana de Contact : Ionut Gheorghe 0730.712.877

SC FEROPLAST SRL Adresa : Com Carcea, jud Dolj, str Aeroportului nr 199D
Tel : 0371 088 877
Fax : 0251 545 545
Persoana de Contact : Cosmin Pencu 0724382175


Dynamic Selling Group
Adresa: Strada Ștefan cel Mare nr.7
Tel/fax : 0236 473 010
E-mail: galati@dynamic-sg.ro
Persoane de contact :
Area Sales Supervisor – Munteanu Marius
Tel: 0720 051 113
Regional Sales Manager – Bruma Iulian
Tel: 0731 121 854

Db Construct SRL
e-mail: dbconstruct@yahoo.com
Telefon : 0756.067.682 – Ionut Gheorghe –  0730712877

SC TS PLAST SRL
Adresa: str. Islaz, nr. 1, Tg. Jiu
Persoana de contact : Tertici Florin Tel: 0762 905 706

SC TS PLAST SRL
Adresa: str. Islaz, nr. 1, Tg. Jiu
Persoana de contact : Tertici Florin, Tel: 0762 905 706


Dynamic Selling Group
Adresa: Strada IC Bratianu nr.45
Tel/fax : 0241 550 062
E-mail: constanta@dynamic-sg.ro
Persoane de contact :
Area Sales Supervisor – Siret Nicu
Tel: 0730 070 295
Regional Sales Manager – Bruma Iulian
Tel: 0731 121 854

Dynamic Selling Group
Adresa: str. Iasi – Tomesti, nr. 69.A
Tel/fax : 0332 425 222
E-mail: iasi@dynamic-sg.ro
Persoane de contact :
Area Sales Supervisor – Stan Costel Diego
Tel: 0725 927 486
Regional Sales Manager – Bruma Iulian
Tel: 0731 121 854

Depozit : Str Bd-ul Basarabiei nr 256 | incinta Faur – poarta 4
Persoana de contact : Ionut Gheorghe
Telefon : 0730.712.877

Adresa depozit Dynamic Selling Group :
Baia Mare , str. Europa, nr.21-23 , hala 2 .
Persoane de contact :
Area Sales Supervisor – Pop Marius
Tel: 0726.239171
Regional Sales Manager – Abrudan Ovidiu
Tel: 0725.927480
e-mail: baiamare@dynamic-sg.ro

Adresa depozit Dynamic Selling Group :
str. Calea Baciului, nr. 2-4 (incinta Euro Park)
Persoane de contact :
Area Sales Supervisor – Cota Ted
Tel: 0734.732740
Regional Sales Manager – Abrudan Ovidiu
Tel: 0725.927480
e-mail: dsgcluj@dynamic-sg.ro

Dynamic Selling Group
Adresa: Strada Calea Moldovei nr.197
Tel/fax : 0334.405.022
E-mail: bacau@dynamic-sg.ro
Persoane de contact :
Area Sales Supervisor – Carp Andrei
Tel: 0722 119 041
Regional Sales Manager – Bruma Iulian
Tel: 0731 121 854

SC FEROPLAST SRL Adresa : Com Carcea, jud Dolj, str Aeroportului nr 199D
Tel : 0371 088 877
Fax : 0251 545 545
Persoana de Contact : Cosmin Pencu 0724382175

Adresa depozit Dynamic Selling Group :
Baia Mare , str. Europa, nr.21-23 , hala 2 .
Persoane de contact :
Area Sales Supervisor – Pop Marius
Tel: 0726.239171
Regional Sales Manager – Abrudan Ovidiu
Tel: 0725.927480
e-mail: baiamare@dynamic-sg.ro

Adresa depozit Dynamic Selling Group :
Baia Mare , str. Europa, nr.21-23 , hala 2 .
Persoane de contact :
Area Sales Supervisor – Pop Marius
Tel: 0726.239171
Regional Sales Manager – Abrudan Ovidiu
Tel: 0725.927480
e-mail: baiamare@dynamic-sg.ro

As Glass SRL
Adresa : str. Infrățirii nr.4B, Sibiu
Tel/fax: 0269.227010 0269.231301
Administrator: Lucian BORCEA +40 720 528 258

Dynamic Selling Group
Adresa: str. Iasi – Tomesti, nr. 69.A
Tel/fax : 0332 425 222
E-mail: iasi@dynamic-sg.ro
Persoane de contact :
Area Sales Supervisor – Stan Costel Diego
Tel: 0725 927 486
Regional Sales Manager – Bruma Iulian
Tel: 0731 121 854

Distrib Profil SRL
Adresa : Ghimpati – centru , jud. Giurgiu
Persoana de Contact : Ștefan Marius 0735.847.155

Adresa depozit Dynamic Selling Group :
Timisoara , str. Calea Stan Vidrighin , nr.18
Persoane de contact :
Area Sales Supervisor – Mixich Ovidiu
Tel: 0725.927494
Regional Sales Manager – Abrudan Ovidiu
Tel: 0725.927480
e-mail: timisoara@dynamic-sg.ro


Dynamic Selling Group
Adresa: Strada IC Bratianu nr.45
Tel/fax : 0241 550 062
E-mail: constanta@dynamic-sg.ro
Persoane de contact :
Area Sales Supervisor – Siret Nicu
Tel: 0730 070 295
Regional Sales Manager – Bruma Iulian
Tel: 0731 121 854

Rometec SRL
Adresa : Str. Ferdinand, Nr.2A, Jud. Vâlcea
Persoana de Contact : Bogdan Curcăneanu 0744.706.614

Dynamic Selling Group
Adresa: str. Iasi – Tomesti, nr. 69.A
Tel/fax : 0332 425 222
E-mail: iasi@dynamic-sg.ro
Persoane de contact :
Area Sales Supervisor – Stan Costel Diego
Tel: 0725 927 486
Regional Sales Manager – Bruma Iulian
Tel: 0731 121 854

Dynamic Selling Group
Adresa: Strada Calea Moldovei nr.197
Tel/fax : 0334.405.022
E-mail: bacau@dynamic-sg.ro
Persoane de contact :
Area Sales Supervisor – Carp Andrei
Tel: 0722 119 041
Regional Sales Manager – Bruma Iulian
Tel: 0731 121 854

Partneri Evropa

– trenutno mi se nalazimo u punom proširenju u centralnoj Evropi i istočnoj Evropi. Trenutno, radimo u više susednih država Rumunije i nalazimo se u procesu proširenja. Kako bi stupili u kontaktu sa zastupnicima RAMPLAST iz Evrope, pritisnite na željenu državu.