Solid 500 - Ramplast

Solid 500

Serija Premium Solid500 profila PVC karakterizirana je strukturom sa 5 komora i jednim dizajnom sa poligonalnim licima i okruglim ivicama. Zahvaljujući poboljšanju sistema za fiksiranje i svojoj strukturi, profili Solid500 imaju povećanu otpornost.

PVC profili proizvedeni od Ramplast 100% su ekološki i mogu se reciklirati, sa napomenom da su ovi profili prvi PVC profili ovog tipa iz Južno istočne Evrope.
Kompozicija istih se osniva u PVC (vinil polihlorid) i organskih aditiva koji ne sadrže olovo ili kalijum.

Jedan od glavnih prednosti kompanije Ramplast jeste sigurnost korisnika (profili nisu štetni po zdravlju) i sigurnost životne sredine.
Profili klase A iz serije Solid500 bili su lansirani 2017 godine i namenjeni su da zamene serije ECOTHERM i ECOTHERM PLUS. Isti se osnivaju na jednom novom konceptu unutrašnje strukture, koja se osnova na 5 komora. Bio je poboljšan koeficijent termičkog transfera, u komparaciji sa specifičnim vrednostima prethodno spomenutih profila.

 • Profil Klasa A
 • Struktura sa 5 komora glavnih profila
 • Koeficijent za termički transfer od 1,51 W/ m2K za ojačane profile
 • Poboljšana mehanička otpornost
 • Zaptivanje sa dva reda garnitura u belo ili crno
 • Sistem za kontrolirani odvod vode i ventilaciju u komore kroz okvir i pojas.
 • Sistem hardver od 13 mm
 • Upotreba jednog jedinog tipa ojačanja za glavne profile
 • Zajednički elementi za montažu za okvire i pojase
 • Mogućnost montaže stakla sa jednostavnom termičkom izolacijom (5 mm) ili duplom izolacijom (do 34 mm).
Tehničke specifikacije
 • Profili klasa A sa strukturom u pet komore sa dubinom od 60 mm. Možemo videti spoljni dizajn kroz poligonalne površine i okrugle ivice.
 • Dimenzionirana ojačanja kako bi odgovorili svakom zahtevu.
 • Garnitura od EPDM ili termički zavarivane u sivim ili crnim bojama.
 • Mogućnost montaže stakla sa termičkom izolacijom sa debljinom od do 34 mm.
 • Kontrolirana drenaža vode i ventilacija komora uz pomoć sistema kanala izvršen u okviru.
 • Baget za fiksiranje stakla u dve varijante spoljnog dizajna: okrugao ili poligonalan.